Asansör Ekipmanları Danışma Hattı 0216 450 1900

Asansör Güvenlik Etiketleri

 • ASANSÖR BAKIMDADIR ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 29)
 • ASANSÖR BAKIMDADIR ETİKETİ - VANTUZLU (Koli İçi Adeti : 12)
 • DİKKAT SON KAT KAFANIZI ÇARPMAYIN ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 35)
 • DİKKAT KUYU DİBİ YETERSİZ ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 35)
 • EĞİLMEK SARKMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 29)
 • MAKİNE DAİRESİNE GİRİLMEZ ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 35)
 • MAKSİMUM 500 KG TAŞIMA KAPASİTESİ ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 48)
 • MAKİNE DAİRESİ ASANSÖR MUAYENE KAPAĞI ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 42)
 • KUYU DİBİ TAMPON ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 42)
 • ASANSÖR KUYU DİBİ TEHLİKELİDİR (Koli İçi Adeti : 40)
 • KÜÇÜK GÜVENLİK UYARI ETİKETLERİ 25 MODEL ÜRÜN (Koli İçi Adeti : 25)
 • YANGIN VE DEPREM ETİKETİ (YENİ) - 81-20 (Koli İçi Adeti : 65)
 • YANGIN VE DEPREM ETİKETİ (YENİ) (Koli İçi Adeti : 42)
 • ALÇAK TAVAN ETİKETİ (YENİ) (Koli İçi Adeti : 20)
 • AĞIRLIK SEPERATÖRÜ ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 20)
 • KATLANIR TAMPON ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 34)
 • DİKKAT KIRILIR ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 65)
 • KABİN ÜSTÜ İNME,ÇIKMA VE ÇALIŞMA TALİMATI (Koli İçi Adeti : 20)
 • KUYU DİBİNE GİRME, ÇIKMA VE ÇALIŞMA TALİMATI (Koli İçi Adeti : 20)
 • ASANSÖR KATTADIR (SEVİYE ETİKETİ) (Koli İçi Adeti : 50)
 • YANGIN ASANSÖRÜ ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 40)
 • ÜST GÜVENLİK HACMİ ETİKETLERİ (Koli İçi Adeti : 20)
 • ALT GÜVENLİK HACMİ ETİKETLERİ (Koli İçi Adeti : 20)
 • GÜVENLİK BOŞLUKLARI DURUŞ ETİKETLERİ (0,5 MT) (Koli İçi Adeti : 18)
 • GÜVENLİK BOŞLUKLARI DURUŞ ETİKETLERİ (1 MT) (Koli İçi Adeti : 18)
 • GÜVENLİK BOŞLUKLARI DURUŞ ETİKETLERİ (2 MT) (Koli İçi Adeti : 18)
 • KABİN ÜSTÜ KATLANIR TAMPON ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 35)
 • KUYU ALTI KATLANIR TAMPON ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 35)
 • YÜK ASANSÖRÜ FORKLİFT KULLANMA TALİMATI (Koli İçi Adeti : 20)
 • ŞASE VE TAMPON ARASI MESAFE ETİKETİ (Koli İçi Adeti : 23)
 • 3LÜ GÜVENLİK HACMİ ETİKETLERİ (Koli İçi Adeti : 20)
 • SIĞINMA ALANI DURUŞ ETİKETİ (2 MT) (Koli İçi Adeti : 12)
 • SIĞINMA ALANI DURUŞ ETİKETİ (1 MT) (Koli İçi Adeti : 6)
 • SIĞINMA ALANI DURUŞ ETİKETİ (0,5 MT) (Koli İçi Adeti : 3)